Ambassadors

Kopana le ba re emedi

Dibapadi tsa Lelema tsa Digital tseo di tla bong di tsaa karolo mo Kgwetlhong ya Meme Leleme la ga Mme e rata go atlaretsa taletso gore le wena o dire jalo

Advertisements